Цена

Ако няма цена, няма обмен и се нарушава законът за даване и вземане, което не е добре и за двете страни.

Това което се дава е достъп до над 80 приказки за предаване на добродетели и мъдрост, над 700 листа А4 – 1200 знака на страница, редактирани, минали няколко пъти през коректор, с направен предпечат и възможност децата да ги илюстрират сами. Тъй като сайта е за деца, съзнателно няма реклами от които да се получават пари при натискане на линк. Още 50 приказки са подготвени и чакат средства за редакция корекция, предпечат, превод. За да имат живот е необходима енергия и подкрепа.

„Колко съм получил и колко да върна, за да има баланс?“, всеки сам преценява, на база вътрешното си чувство за ценност и съвест.

Може да заплатите през бутона по-долу сега